Rabu, 29 Julai 2009

PERINGKAT-PERINGKAT MANUSIA MELIHAT ALAM SEJAGAT


Apabila disebut alam, ertinya segala sesuatu selain Allah SWT.
Kerana alam ini kesemuanya adalah ciptaan-Nya. Alam pula
ada beberapa bahagian. Ada alam ghaib, ada alam nyata, ada
alam manusia, ada alam malaikat, ada alam jin, ada alam haiwan,
ada alam nabatat, ada alam jamadat, ada alam fizikal, ada alam
rohaniah.

Apa yang saya hendak sebutkan di sini ialah tentang alam
nyata atau alam lahir atau juga alam syahadah yang terkandung
di dalamnya gunung-ganang, bukit-bukau, lautan dan daratan,
sungai, mata air, hutan belantara, kayu-kayan, langit dan bumi,
haiwan-haiwannya, pokok-pokok dan tumbuh-tumbuhannya,
awan, hujan dan lain-lain lagi.

Manusia secara umumya melihat alam nyata ini ada beberapa
peringkat atau beberapa kategori kerana mereka menilai apa
yang dilihat itu tidak sama. Mereka mempunyai rasa dan
falsafahnya yang tersendiri. Mengikut apa yang direzekikan oleh
Allah kepada mereka berdasarkan persediaan-persediaan dan
bakat-bakat semula jadi, serta usaha ikhtiar mereka yang lahir
itu bolehlah dibahagikan kepada beberapa peringkat:

1. Golongan yang dirangsang oleh akal semata-mata.
Golongan ini apabila melihat alam yang berbagai-bagai jenis dan
bentuk, mereka tertarik mempelajarinya, mengkaji, menganalisa,
ingin tahu rahsianya. Mereka benar-benar menghidupkan akal
mereka. Jiwa mereka tidak berperanan. Ertinya mereka menggunakan
akal tanpa ditunjangi oleh iman atau ditunjangi oleh
akidah atau tauhid.

Lahirlah dari mereka ahli-ahli ilmu di dalam berbagai-bagai
bidang. Mereka akan menjadi orang yang mabuk ilmu. Masa
akan dihabiskan dengan mengkaji dan mengkaji.
Mereka boleh menjadi pemuja alam, orang yang free thinker,
boleh jadi filasuf, ahli-ahli teori yang memuja akal dan ilmu.
Mereka lebih berpegang kepada logik tapi jiwa kosong. Secara
tidak sedar mereka bertuhankan akal dan ilmu. Makin dalam
ilmunya semakin jauh daripada Allah SWT. Akhirnya ada yang
menjadi atheis.

2. Golongan yang dirangsangkan oleh nafsu.
Golongan ini melihat alam dengan penuh nafsu. Nafsunya lebih
berperanan dari akalnya. Mereka menggunakan akal kerana
tuntutan nafsu. Umpamanya melihat laut, nafsunya terangsang
bagaimana hendak mengambil khazanahnya. Melihat hutan,
cicir air liur dengan balak-balaknya. Melihat padang pasir, ingin
khazanah di dalamnya seperti minyak, emas, perak bagaimana
hendak dikeluarkan untuk menjadi kaya. Melihat perempuan
cantik, ingin memilikinya.


Golongan ini akan menjadi pemuja harta, tamak dengan
kekayaan, rakus dengan harta, bernafsu sangat dengan perempuan.
Golongan ini akan lahirlah kapitalis, golongan-golongan
korporat, millionaire, billionaire, kaki perempuan. Mereka
mencari ilmu pun kerana ekonomi dan kekayaan serta betina.
Mereka berperang untuk mendapat kuasa, menjajah negaranegara
lain pun dengan tujuan ekonomi. Mereka itu orang-orang
yang bertuhankan harta dan berkiblatkan betina.

3. Golongan yang dirangsangkan atau dipesonakan oleh
mata lahir semata-mata.
Golongan yang ketiga ini dirangsangkan dan dipesonakan
dengan mata lahir semata-mata. Ertinya matanya lebih berperanan
daripada akal, jiwanya dan nafsu. Mereka menjadi pencinta
alam. Mereka lebih cinta kepada tumbuh-tumbuhan, haiwan-
haiwan, gunung-ganang iaitu alam semula jadi daripada
cintakan manusia. Mereka memuja alam semula jadi. Manusia
kalau rosak, mereka tidak begitu mengambil pusing sangat, tapi
kalau alam semula jadi rosak dan tercemar, mereka sangat tersinggung
dan marah.

Mereka adalah golongan pemuja alam. Mereka itu ikut istilah
sekarang golongan greenpeace. Di zaman maju dan membangun
ini, mereka selalu saja berdemontrasi dengan pihak kerajaan dan
pemaju-pemaju. Mereka itu golongan menpertuhankan alam
semesta. Golongan ini juga jiwanya kosong. Agama tidak ada
di dalam kamus hidupnya.

4. Golongan yang dipesonakan oleh jiwa semata-mata.
Golongan ini dirangsang oleh jiwa semata-mata iaitu jiwa yang
kosong daripada tauhid. Ertinya jiwanyalah yang lebih berperanan
dan merangsang.


Mereka melihat alam sangat merasa sensitif. Mereka rasa
terhibur dengan alam semula jadi. Mereka mendapat inspirasi
dengan melihat alam. Mereka rasa syok dan seronok dengan
alam semula jadi. Mereka berfikir pun kerana menebalkan rasa.
Mereka ini adalah golongan mabuk rasa. Lahirlah di sini golongan
atheis, golongan sasterawan, ahli-ahli seni, pujangga,
mereka golongan yang selalu berkhayal. Mabuk rasa, berfoyafoya,
berlalai-lalai dan bersantai-santai. Mereka pandai main
bahasa, pandai menggambarkan dan mengibaratkan. Kalaupun
mereka menyebut Tuhan itu untuk penyedap bahasa bukan dari
kesedaran iman.

5. Golongan yang dirangsangkan oleh akal dan nafsu.
Golongan yang akal dan nafsunya lebih merangsang dan
berperanan. Daripada rangsangan keduanya ini akan lahirlah
golongan yang mabuk ilmu dan mabuk harta dan betina. Di
samping suka dengan ilmu mereka juga tamak dan rakus dengan
kekayaan serta gila betina. Mereka akan menghabiskan masa
kerana ilmu, harta dan betina. Kepada hal-hal yang lain hanya
sampingan sahaja atau sebagai tambahan sahaja. Apa yang
mereka puja itu, itulah tuhan mereka.

6. Golongan yang dirangsangkan oleh akal dan jiwa yang
tidak bertunjangkan tauhid.
Golongan yang akal dan jiwanya lebih berperanan dan merangsang
tapi jiwa yang tidak bertunjangkan tauhid atau iman.
Dari rangsangan kedua-dua inilah akan lahirlah golongan
pencinta ilmu dan ahli seni, ahli fikir juga ahli sastera tapi jiwa
kosong. Ketenangan dan kebahagiaan tiada.

7. Golongan yang dirangsang oleh akal dan jiwa yang bertauhid.
Golongan akal dan jiwa yang bertunjang tauhid lebih berperanan
dan merangsang. Ini akan melahirkan ahli ilmu yang beriman,
ahli teori yang bertauhid, cerdik pandai di dalam berbagai-bagai
bidang ilmu yang bertaqwa. Ahli fikir dan cendiakawan yang
makin dalam dan tinggi ilmunya, bertambah kuat iman. Bertambah
ilmu, bertambah taqwanya. Makin mendalam ilmunya,
makin dekat kepada Allah dan ada kalangan mereka itu mendapat
ilmu selain daripada saluran akalnya. Mereka akan dapat
ilmu-ilmu laduni dari saluran hatinya. Mereka mendapat darjat
di bawah darjat kenabian atau mereka waliyullah atau ulama ul
amilin.

8. Golongan yang tidak dirangsangkan oleh apa-apa.
Golongan yang tidak dirangsang oleh apa-apa, sekalipun mata
lahirnya. Mata lahir melihat sesuatu itu bersahaja semata-mata,
tidak ada perhatian. Melihat alam seolah-olah tidak melihat. Apa
yang mereka lihat tidak diambil perhatian. Mereka tidak merasa
apa-apa setiap apa yang dilihat. Itulah golongan yang dungu.

9. Golongan jiwa tauhidnya yang merangsang.
Golongan yang jiwanya lebih berperanan dan merangsang. Jiwa
yang hidup dan tajam iaitu jiwa yang bertunjang iman atau
tauhid. Akalnya hanya sekadar untuk mendapatkan ilmu yang
asas-asas saja. Mereka ini kerana jiwanya terlalu tajam atau
hidup, setiap apa yang mereka lihat, rasa, sentuh, lantas terus
terhubung dengan Allah, seperti terasa kebesaran-Nya, terasa
hebat-Nya, terasa ilmu-Nya, terasa penglihatan-Nya, terasa pendengaran-
Nya, terasa hebat-Nya, hingga mereka bertambah
takut, bertambah malu, makin terasa lemah, makin terasa kerdil,
makin terasa hina, makin bersyukur, makin redha, makin sabar,
lembut, makin merendah diri, makin terasa berdosa, mengharap
dan lain-lain rasa kehambaan. Dari sinilah lahirnya golongan
sufi. Mereka banyak yang dapat ilmu laduni, firasat, hatif dan
kasyaf.


Minda Guruku

Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Tetamu VIP

Blog Widget by LinkWithin